WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIEWiesław Czechowicz
III Sympozjum Naukowe w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie

Po uroczystym otwarciu wystawy pt. „Ze Lwowa do Chamonix”
6 listopada 2012 r. w naszym Muzeum Narciarstwa odbyło się III Sympozjum Naukowe pt. „Turystyka i sporty zimowe w polskiej tradycji”.
Teoretycznie sympozjom rozpoczęło się już o 13:20 wystąpieniem dr Leona Raka. Pan Leon przybliżył uczestnikom wystawy życie i działalność Tadeusza Wowkonowicza.
Oficjalne otwarcie Sympozjum nastąpiło o godzinie 15:30.

W pierwszej sesji plenarnej dr hab. prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Eligiusz Małolepszy przedstawił stan badań nad dziejami sportów zimowych w Polsce w latach 1918-1939. Praca przygotowana wspólnie z dr Teresą Drozdek-Małolepszą.
Następnie dr hab. Stanisław Zaborniak zreferował prace pt. Skoki narciarskie w Polsce w latach 1907-1939. Tą sesję zakończył mgr Wojciech Szatkowski, który przybliżył działalność wspaniałego polskiego narciarza żydowskiego pochodzenia, taternika, ratownika górskiego, wieloletniego kierownika TOPR, Józefa Oppenheima.

Po przerwie rozpoczęła się II sesja robocza. Dr Leon Rak przedstawił prace nieobecnego dr hab. Szymona Krasickiego pt. „Koncepcja przeprowadzenia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce w 2022 roku” . Z prezentacji opracowanej przez Pana Krasickiego mogliśmy dowiedzieć się o planach zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Nieobecność Doktora na sympozjum w Cieklinie była spowodowana tym, że 6 listopada miał ważne spotkanie z władzami samorządowymi właśnie w tej sprawie. Uczestnicy sympozjum zastanawiali się, czy pomysł ten uda się zrealizować i jakie wynikną korzyści dla naszego kraju. Po ostatnich doświadczeniach z przeprowadzonych w Polsce mistrzostw Euro 2012 zdania były raczej sceptyczne. Następnie zaprezentowali swoje prace naukowe: dr Aleksander Wiecheć - Narciarstwo w Sokole małopolskim, mgr Jerzy Kapłon - SN Watra przy Oddziale PTT w Cieszynie, dr Dariusz Dyląg - Marsz zimowy „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich” 1934-39 jako udany przykład zastosowania emulacji w turystyce zimowej oraz mgr Arkadiusz Płomiński - Przyczynek do dziejów turystyki narciarskiej w województwie sieradzkim w latach 1975-1998.
Seminarium zakończyło się ok godziny 19:00 wspólną dyskusją.

Data: 2012-11-14 11:34:09

PL


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Muzeum Narciarstwa w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl