WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIE


Powielanie zdjęcia jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

POWRÓT

Wies?aw Czechowicz
Wystawa kopii obrazw van Gogha, Matejki i Moneta autorstwa Jzefa Za??skiego otwarta

Pi?tkowy wernisa? w ciekli?skim muzeum nart by? wielk? gratk? dla fanw twrczo?ci Juliana Fa?ata, Stanis?awa Wyspia?skiego, Paula Czannea, Vincenta van Gogha, Johannesa Vermeera, Leonarda da Vinci, Jana Matejki, Paula Gauguina, Claudea Moneta, Amedeo Modiglianiego i Pabla Picasso.

Wszystko to dzi?ki Jzefowi Za??skiemu, ktry postanowi? zmierzy? si? z r?nymi stylami malarstwa starych mistrzw, wykonuj?c kopie ich obrazw. Jzef uprawia malarstwo od dziecka. Podczas wernisa?u wspomina? o swoich pierwszych, dzieci?cych zmaganiach z malarstwem ?ciennym w domu rodzinnym w Str?wkach. Artysta oprcz malowania kopi, tworzy w?asne prace autorskie w nurcie figuratywnym.

Wjt Gminy D?bowiec Marcin Bolek pogratulowa? arty?cie i podzi?kowa? za udost?pnienie prac na wystaw?, ktr? b?dzie mo?na zwiedza? do 21 listopada 2020 r.
Na otwarcie wystawy oprcz mieszka?cw Cieklina, mimo utrudnie? zwi?zanych z remontami mostw, przyby?o wiele osb z D?bowca, Osobnicy, Nowego ?migrodu i Gorlic. Oczywi?cie nie zabrak?o rwnie? sta?ych fanw wystaw w ciekli?skim muzeum, mi?dzy innymi Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w D?bowcu Krystyny Czechowicz, bibliotekarki z filii bibliotecznej w Cieklinie Pani Doroty Starzec oraz pracownikw Urz?du Gminy D?bowiec.

Jzef Za??ski - urodzony w 1945 roku w Str?wkach ko?o Gorlic. Emerytowany nauczyciel Liceum Oglnokszta?c?cego im. Marcina Kromera w Gorlicach. Absolwent Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Rzeszowie. Uprawia malarstwo i rysunek. Podstawy z zakresu studium aktu, martwej natury i kompozycji poznawa? na Akademii Otwartej organizowanej przez ASP w Krakowie u prof. Z. Bajka i prof. M Szyma?skiego. Od wielu lat uczestniczy w dorocznych prezentacjach twrczo?ci gorlickiego ?rodowiska plastycznego.

Wystawy indywidualne:
- Galeria Sztuki Dwr Karwacjanw w Gorlicach 2020 r.
- Kasztel w Szymbarku 2020 r.

Data: 2020-10-07 09:30:02

PL


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl