WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIE
Konfederaci Barscy w Beskidzie Niskim

Otwarcie wystawy i prezentacja, ze wzgl?dw epidemicznych odb?d? si? w innym terminie, o czym poinformujemy na stronie muzeum i facebooku.
W pi?tek, 20 listopada zapraszamy mi?o?nikw historii regionalnej na otwarcie wystawy historycznej, przygotowanej na Oglnopolskie Obchody 250. Rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim, ktre odby?y si? 13 maja 2018 r. w Nowym ?migrodzie i Dukli.

Po oficjalnym otwarciu wystawy, ktre nast?pi o godzinie 19:00 odb?dzie si? prelekcja na temat wystawy i konfederacji. Spotkanie poprowadzi Jerzy D?biec, Dyrektor Muzeum im. Leona Karci?skiego w Nowym ?migrodzie i Marian Koz?owski, pasjonat historii, zw?aszcza konfederacji barskiej.


Dzi?kujemy Towarzystwu Mi?o?nikw Nowego ?migrodu i Muzeum im. Leona Karci?skiego w Nowym ?migrodzie oraz panu Marianowi Koz?owskiemu za zaanga?owanie i pomoc przy organizacji wystawy i prelekcji.

Wystaw? b?dzie mo?na zwiedza? do po?owy stycznia 2021 roku.

Powielanie zdj?cia jest dozwolone pod warunkiem podania ?rd?a.

Data: 2020-11-04 11:11:32

PL


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl